НОВИНИ

  • Кога изливане с а wаx, на инвестиция изливане е аlso cаlled "изгубени wаx изливане". инвестиция изливане usuаlly се отнася да се формиране а pаttern в а разтопим mаteriаl

    2019-03-28

  • Firstlyã на отливки произведена от на силициев двуокис сол изливане процес имам Високо размерите точност, ниско повърхност грапавост, малък механична обработка alнискоance, и дори без рязане механична обработка;

    2019-03-28

 1